Men kolla! Är det inte Skakis, Tuffis och Busis utanför sitt  chokladhus?